Strona główna Portal Aktualności Plan miasta Informator teleadresowy Wydarzenia Spacer Galeria Filmy E-kartki bip
portal
Oferty inwestycyjne kopia.jpg
Uzdrowisko kopia.jpg
Teznia kopia kopia.jpg
BANER!.jpg
baner0obw_edytowany-2.jpg
rewitalizacja.jpg
mapainwestycji.gif
Przeczytaj koniecznie
1
2
3
4
5
europedirect kopia.jpg
airport kopia.jpg
Portal - Wszystko dla przedsiębiorców
Uzdrowisko Inowrocław. Rozwój funkcji uzdrowiskowej
PDF
DRUKUJ
grafika
Galerie:
grafika
ikona
Ilość fotografii: 11
Autor: Beata Zarzycka
grafika
ikona
Ilość fotografii: 11
Autor: Beata Zarzycka

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej miasta Inowrocławia poprzez wzbogacenie oferty usług turystyczno-uzdrowiskowych, poprawę ich jakości, rozwój nowych oraz rozwój infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej. Tradycje uzdrowiskowe miasta sięgają 1875 r., kiedy założone zostały Solanki Inowrocławskie.

 

Uzdrowiskowy charakter Inowrocławia przesądza jednoznacznie o jego priorytetach rozwojowych. Uzdrowisko wraz z parkiem zdrojowym o powierzchni ponad 50 ha stanowi odrębną dzielnicę zlokalizowaną w północno-zachodniej części miasta o korzystnym bioklimacie. Park Solankowy stanowi 16 % terenów zielonych  w mieście. Zlokalizowane są w nim wszystkie obiekty sanatoryjne, muszla koncertowa oraz tężnia – piękne inhalatorium, przyciągające kuracjuszy walorami leczniczymi i oryginalnością konstrukcji (w Europie jest tylko 9 takich obiektów). Działania miasta skierowane są na zwiększenie atrakcyjności Inowrocławia jako miasta uzdrowiskowego, szczególnie biorąc pod uwagę mieszkańców, kuracjuszy oraz licznie odwiedzających turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 

W celu zwiększenia znaczenia Uzdrowiska Inowrocław w skali regionu i  kraju należy zadbać o rozbudowę infrastruktury okołouzdrowiskowej oraz nadanie jej konkurencyjnego znaczenia w stosunku do innych miast uzdrowiskowych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych - rozbudowę parku wraz z budową obiektu, w którym będzie znajdowała się pijalnia wód z palmiarnią, rewitalizację dotychczasowych terenów parkowych oraz przebudowę hotelu „Park” z basenem hotelowym.

 

Pierwszy etap inwestycji, który został zakończony 31 maja 2010 r. , zgodnie z umową o dofinansowanie obejmował:


1. Modernizację alejek parkowych z korektą ich przebiegu - powiększenie do 25m szerokości placu przed muszlą koncertową i położenie dwóch rodzajów nawierzchni, o łącznej powierzchni 13 558 m2.

2. Korektę oświetlenia projektowanych alejek z wymianą latarni (demontaż istniejących opraw oświetleniowych 32 szt.) - zainstalowano 44 szt. pojedynczych i 4 szt. latarń łukowych z częściową wymianą odcinków linii kablowych.

3. Odwodnienie nawierzchni parkowych - odwodnienie większości alejek i placów odbywa się powierzchniowo w zieleńce. Jedynie na placu przed muszlą skorygowano lokalizację dwóch studzienek deszczowych, przy muszli zaś, w rejonie fontanny, przewidziano dwa nowe wpusty deszczowe. Studzienki zostały podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

4. Przyłącze wodociągowe obsługujące szalety publiczne i automatyczne nawadnianie dywanów kwiatowych w parku solankowym - wybudowano przyłącze wodociągowe o długości 112,00m od wodociągu miejskiego zlokalizowanego w ulicy Wilkońskiego do szaletów publicznych oraz zainstalowano automatyczne nawadnianie dywanów kwiatowych, w którym wykorzystano dwa systemy nawadniania: system nawadniania kropelkowego i system zraszaczy wynurzanych.

5. Budowę fontanny (m.in. zmieniono lokalizację fontanny, rozebrano starą i wybudowano nową - powrót do historycznej lokalizacji).

6. Projekt gospodarki z istniejącym zadrzewieniem i projekt zieleni - przywrócono tzw. salon ogrodowy w centralnej części parku, założono kwietniki dywanowe o historycznych wzorach. Projekt zieleni nawiązuje do XIX-wiecznego charakteru parku poprzez wprowadzenie kwietników dywanowych na osi głównej założenia. Zaprojektowano dwie zmiany obsadzeń kwiatowych: wiosenną i letnią.

7. Detale fragmentów architektonicznych - zainstalowanie nowych i modernizacja istniejących detali fragmentów architektonicznych (remont pergoli i murków terenowych, ławki oraz kosze na śmieci).

8. Rozbudowę Parku Solankowego - poszerzenie granic Parku Solankowego o tereny: 18.000 m² odzyskane od Przedsiębiorstwa Budowy i Pielęgnacji Zieleni Sp. z o.o. Obszar ten został zagospodarowany na tereny parkowe wraz z aranżacją małej architektury o nazwie „Ogrody Papieskie" na cześć Honorowego Obywatela Miasta Jana Pawła II. Projekt przypomina Ogrody Watykańskie oraz ogrody w Castel Gandolfo.

9. Przebudowę zaplecza socjalno-magazynowego - przeprowadzono rozbudowę zaplecza socjalno-magazynowego o pomieszczenia sanitarne na terenie uzdrowiska. Nowo wybudowane toalety, mieszczące się w pomieszczeniach zaplecza socjalno-magazynowego zostały przystosowane pod względem wymogów dla osób niepełnosprawnych, (odpowiednia szerokość drzwi, podjazd, uchwyty, przybory toaletowe). Toalety w zapleczu socjalno-magazynowym udostępniane są nieodpłatnie.

 

Koszt I etapu projektu Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) to:
Całość: 5 842 206,73 zł

Koszt dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 60 %: 3 505 324,04 zł

Środki własne - 40 %: 2 336 882,69 zł.

 

II etap projektu rewitalizacji Parku Solankowego obejmuje następujące zadania:

1. Rozbudowa Parku Solankowego - zakupione i przejęte tereny znajdują się na południe od Tężni i na zachód od istniejącego Parku Solankowego, na gruntach obejmujących poszerzenie Parku o tereny: ok. 10 ha będących własnością gminy miasta Inowrocławia, ok. 13 ha pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych i ok. 7 ha zakupionych od prywatnych właścicieli. Na obszarze ok. 30 ha zaplanowano tereny parkowe wraz  z aranżacją małej architektury, oczko wodne (o pow. 7566 m²) o łatwo dostępnych brzegach, otoczone polanami, które służyć będą do plażowania i piknikowania. Powstające alejki z oświetleniem, wykonywane są z kostki betonowej. Powstaje ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 m umożliwiająca rekreację czynną. Wyposażenie projektowanych alejek stanowią ławki oraz kosze z przykryciem.
Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa obiektu, w którym znajdować się będą: pijalna wód mineralnych, ogród zimowy - palmiarnia oraz Muzeum Kultury Kujaw. Budynek „Pijalni Wód Mineralnych", zlokalizowany będzie na nowo zagospodarowanych działkach w północno-wschodniej części przy ulicy Rąbińskiej. Obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny.


2. Rewitalizacja Parku Solankowego - obejmuje teren Parku w granicach historycznych o powierzchni ok. 32,5 ha, polega na modernizacji pozostałych alejek parkowych, małej architektury, remontu i modernizacji budynku szaletu w Parku Solankowym.

W ramach rewitalizacji został również przeprowadzony remont tężni solankowej. Remont wykonywany był segmentowo, w zakres prac naprawczych elementów żelbetowych tężni wchodziły: naprawa żelbetowych tac ociekowych, naprawa żelbetowych filarów - podpór betonowych, naprawa dylatacji, wywóz i utylizacja materiału z frezowania powierzchni. Prace zakończono w grudniu 2009 r.

W ramach projektu zostało wykonane oświetlenie tężni solankowej. Oświetlenie zostało umiejscowione po wewnętrznej i zewnętrznej części tężni, tak aby oświetlało całą ich wysokość oraz dwie wieże (oświetlenie składa się z reflektorów kolorowych i zmiennych). Prace zakończono w grudniu 2009 r.

W celu wystawienniczym zostało zakupionych 10 palm, które będą wystawiane w porze leniej w parku, a w innych okresach w palmiarni.

 

3. Przebudowa kompleksu basenowo-hotelowego - w ramach projektu powstanie nowy basen rehabilitacyjny, typowy dla budownictwa obiektów basenowych wraz z zadaszeniem lustra wody o powierzchni. Basen rehabilitacyjny połączony zostanie kanałem wodnym z kąpieliskiem zewnętrznym poprzez odpowiednią śluzę. Basen zostanie wyposażony w różne atrakcje, takie jak: podwodne masaże, leżanki i ławki do masażu powietrznego, jeżyki i gejzery wodne, bicze wodne, ławki do masażu wodnego, urządzenia do masażu karku wąskim i szerokim strumieniem wody, zjeżdżalnie, wiry wodne, kaskady, strumienie masujące, ściany wodne, młynek wodny, rzeka z prądami, kurtyna wodna, podświetlenie.

Oprócz basenu pobudowany zostanie budynek zaplecza szatniowo-natryskowego, który będzie połączony z zadaszonym obiektem basenu. Najbliższe otoczenie basenu stanowić będą tereny rekreacyjne, na których zostanie zlokalizowany: plac do plażowania, plac gier i boiska zespołowe, place zabaw dla dzieci wraz z brodzikiem oraz zabawowa kręgielnia. Elementy placu gier i zabaw będą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Zostaną także zachowane strefy bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami zabawowymi. Obszar zostanie w większości pokryty nawierzchnią trawiastą, miejscami nawierzchnią syntetyczną.

 

Koszt II etapu projektu Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) to:
Całość: 27 456 858,39 zł
Koszt dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 60 %: 16 431 866,23 zł
Środki własne - 40 %: 10 954 644,16zł

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
szukaj...
BANER PERŁY.jpg
e-urzad.jpg
BANER_edytowany-1.jpg
Luty 2016
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
 
baner2.jpg
filmy
1
2
3
4
5
pte.jpg
baner_maly.jpg
baner-inlot.jpg
walidacja: | XHTML 1.0 | CSS 2.1 |